Share with me via Nextcloud

Điều khoản & Điều kiện

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • Điều khoản Chấm dứt sẽ thông báo rằng tài khoản của người dùng trên trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn hoặc quyền truy cập của người dùng vào trang web và thiết bị di động của bạn (nếu người dùng không thể có tài khoản với bạn) có thể bị chấm dứt trong trường hợp lạm dụng hoặc theo quyết định riêng của bạn.
  • A Luật Điều chỉnh sẽ báo cho người dùng bộ luật nào sẽ điều chỉnh thoả thuận/hợp đồng. Cái này nên theo quốc gia mà công ty bạn đặt trụ sở chính hoặc quốc gia mà bạn vận hành website và ứng dụng mobile.
  • Điều khoản Liên kết tới các trang web khác sẽ thông báo cho người dùng rằng bạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web nào của bên thứ ba mà bạn liên kết đến. Loại điều khoản này nói chung sẽ thông báo cho người dùng rằng họ có trách nhiệm đọc và đồng ý (hoặc không đồng ý) với Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách Bảo mật của các bên thứ ba này.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • Một mệnh đề Giới hạn Cái mà Người dùng có thể làm để báo cho người dùng rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của bạn, họ cũng đồng ý với một số điều khoản nhất định. Thứ này có thể là một phần rất dài và một danh mục bao quá trong thoả thuận về Điều khoản và Điều kiện.
Nguồn: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template