Share with me via Nextcloud

 

 

Nguồn Hoino 12V-2A

38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND
1080p

BESDER Camera IP 2MP POE Full HD 1080P

741.000 ₫ 741.000 ₫ 741000.0 VND

BESDER Camera IP 2MP POE Full HD 1080P
741.000 ₫ 741.000 ₫ 741000.0 VND
Camera H.265 POE 1080P Globe Crossing CN-XXH6063
560.500 ₫ 560.500 ₫ 560500.0 VND
4g

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20

7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20
7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N

1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N
1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Camera 3G/4G B6B-CAM-4G năng lượng mặt trời

13.252.500 ₫ 13.252.500 ₫ 13252500.0 VND

Camera 3G/4G B6B-CAM-4G năng lượng mặt trời
13.252.500 ₫ 13.252.500 ₫ 13252500.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A

38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND

Nguồn Hoino 12V-2A
38.000 ₫ 38.000 ₫ 38000.0 VND
1080p

BESDER Camera IP 2MP POE Full HD 1080P

741.000 ₫ 741.000 ₫ 741000.0 VND

BESDER Camera IP 2MP POE Full HD 1080P
741.000 ₫ 741.000 ₫ 741000.0 VND
Camera H.265 POE 1080P Globe Crossing CN-XXH6063
560.500 ₫ 560.500 ₫ 560500.0 VND
4g

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20

7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Camera 4G năng lượng mặt trời Q6S-4G-20
7.552.500 ₫ 7.552.500 ₫ 7552500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X

237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Switch Globe 8 cổng POE GSM-9008X
237.500 ₫ 237.500 ₫ 237500.0 VND

Giắc BNC

7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Giắc BNC
7.600 ₫ 7.600 ₫ 7600.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N

1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Đầu ghi NVR IP 16CH P6S H265 GSM-08E01N
1.425.000 ₫ 1.425.000 ₫ 1425000.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W

61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân đế camera DAHUA PFB120W
61.750 ₫ 61.750 ₫ 61750.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A

24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Chân camera kèm nguồn A - 01 12V/2A
24.700 ₫ 24.700 ₫ 24700.0 VND

Camera 3G/4G B6B-CAM-4G năng lượng mặt trời

13.252.500 ₫ 13.252.500 ₫ 13252500.0 VND

Camera 3G/4G B6B-CAM-4G năng lượng mặt trời
13.252.500 ₫ 13.252.500 ₫ 13252500.0 VND