Share with me via Nextcloud

Chào mừng!

Chúng tôi là nhà cung cấp, thi công lắp đặt điện năng lượng mặt trời, camera năng lượng mặt trời, hệ thống quản trị doanh nghiệp Odoo. Đây là diễn đàn chi sẻ và thảo luận các nội dung về ý tưởng, xây dựng kỹ năng chuyên nghiệp và cùng nhau trở thành chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực này

Huy chương

Ngoài việc đạt được danh tiếng với các câu hỏi và câu trả lời của bạn, bạn nhận được huy hiệu vì đặc biệt hữu ích. danh hiệu xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn và các bài đăng của bạn.

Điều chỉnh 3 awarded users First edit
Popular Question 2 awarded users Asked a question with at least 150 views
Notable Question 2 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 2 awarded users Asked a question with at least 500 views
Autobiographer 1 awarded users Đã hoàn thành tiểu sử của mình
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Stellar Question 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Student 0 awarded users Asked first question with at least one up vote
Câu hỏi tốt 0 awarded users Question voted up 4 times
Câu hỏi hay 0 awarded users Question voted up 6 times
Câu hỏi xuất sắc 0 awarded users Question voted up 15 times
Scholar 0 awarded users Đặt câu hỏi và xác nhận câu trả lời
Teacher 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Câu trả lời tốt 0 awarded users Answer voted up 4 times
Trả lời hay 0 awarded users Answer voted up 6 times
Câu trả lời xuất s 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Self-Learner 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Người bình luận 0 awarded users Đã đăng 10 bình luận
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Đã đăng 100 bình luận
Taxonomist 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Đã xóa bài đăng của chính mình với 3 lượt ủng hộ trở lên
Supporter 0 awarded users First upvote
Peer Pressure 0 awarded users Đã xóa bài đăng của chính mình với 3 phiếu phản đối trở lên

Giữ thông tin

Giới thiệu về cộng đồng này

Chúng tôi là nhà cung cấp, thi công lắp đặt điện năng lượng mặt trời, camera năng lượng mặt trời, hệ thống quản trị doanh nghiệp Odoo.
Đây là diễn đàn chi sẻ và thảo luận các nội dung về ý tưởng, xây dựng kỹ năng chuyên nghiệp và cùng nhau trở thành chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực này
Đọc nguyên tắc